Kniha:

Vydaný český překlad pozoruhodné knihy Art Nature Dialogues.

Kniha rozhovorů o tvorbě, umění, přírodě, ekologii, permakultuře a environmentu, které připravil, uskutečnil a zaznamenal John K. Grande během několika let s 21 environmentálními tvůrci a umělci Severní Ameriky a západní Evropy.

Kniha je po přispění autora rozšířena a upravena pro jedinečné české vydání !

 

Do knihy můžete nahlédnout po kliknutí na následující odkaz:

www.mrakodrap.eu/Environment/Dialogy%20Umeni%20a%20Prirody.html

Zakoupení knihy:

www.artlive.cz/zakoupeni-knihy/

Slovo překladatele:

Odůvodnění potřebnosti vydání překladu knihy Art Nature Dialoques: Interviews with Environmental Artists, John K. Grande

 

  Již od 60. let 20. století se viditelně zvětšuje zájem o vztah člověka a přírody, zejména je to patrné z prohlubování ekologického uvědomění ve veřejném životě a z růstu důležitosti otázek o udržitelnosti rozvoje lidské kultury.

  Nedílnou součástí názorových změn a ideových pohybů ve společnosti je jejich odraz v kulturní sféře, v tomto případě lze definovat, že myšlenky trvale udržitelné kultury a hlubinné ekologie, nazývány často permakulturou, mají svůj ekvivalent v kulturní sféře ve formě environmentálního umění.

  Z jiného úhlu pohledu lze také říci, že zmiňované dění ve společnosti je vyvoláváno, podněcováno a utvářeno na základě impulzů ze sféry kultury a umění, jako necitlivější části společnosti.  

  Toto umění se zabývá tvorbou a interakcí člověka a přírody, a to v celistvých souvislostech, pojímající lidskou kulturu, jako součást přírodních procesů, člověka samotného jako nedílnou součást přírody, a vše umělé jako přírodu transformovanou.

  Důvodem vzniku takovéto tendence, a vůbec specifikace těchto myšlenek, je reakce a odezva na nepřetržitý technologický a industriální rozvoj, který má zrychlující se tendenci, který jednostranně a všeobecně podporuje komerční a konzumní přístup, a zapomíná a nepostihuje oblasti historicky opodstatněného vztahu člověka a přírody, jenž celkově determinuje možnost přežití lidského druhu na této naší planetě.

  Environmentální tvorba sama v sobě již obsahuje principy živé přírody, což dokumentuje právě skutečností paralely mezi potřebnou a životadárnou rozmanitostí přírody, a rozmanitými přístupy, názory a zkušenostmi environmentálních umělců.

Forma dialogu autora knihy s těmito umělci přináší nejpřímější a nejotevřenější vhled do historie a praxe environmentálního umění, což je vskutku pravdivým, hlubokým a inspirativním zážitkem.

 

Původní seznam tvůrců a fotografická ukázka jejich práce:

 

Michael Singer

- instalace, vnitřní zahrady a ekosystémy, plány na továrnu na zpracování odpadů ...

 

Gilles Bruni a Marc Babarit

- efemérní instalace, lektorská a vzdělávací činnost ...

 

Nils-Udo

- intimní instalace s přírodních materiálů, tvorba a výsadba malých "světů" ...  

 

Alfio Bonanno

- objekty a instalace ze dřeva a kamení, spolupráce s dětmi, projekty na využití odpadu ...

 

Doug Buis

- mechanické stroje a instalace z přírodnin, přírodní mikro "světy" ...

 

Ursula von Rydingsvard

- sochy a objekty z vrstveného dřeva, instalace v krajině ...

 

herman de vries

- botanické projekty, knihy věnované rostlinám, filosofické instalace ...

 

Bill Vazan

- kamenné objekty s kosmologickými rytinami, obří kresby v krajině ...

 

Bob Verschueren

- instalace z přírodnin, malby větrem ...

 

Mario Reis

- malby řekou - usazování přirozených pigmentů ...

 

Patrick Dougherty

- instalace a objekty z větví a prutů - "kresba" v prostoru ...

 

Peter von Tiesenhausen

- sochy, instalace a objekty ze dřeva a jejich cestování skrz všechny provincie Kanady ...

 

Reinhard Reitzenstein

- objekty a instalace s přírodní inspirací, spolupráce s indiány ...

 

Betty Beaumont

- ekologické instalace a projekty, tvorba nového podmořského ekosystému z odpadního popílku ...

 

Mike MacDonald

- zahrady z léčivých bylin a pro motýly ...

 

Jerilea Zempel

- anti-militární a sociální tvorba, obháčkování vojenské techniky, sochy z hnoje ...

 

Egil Martin Kurdøl

- umísťování miniaturních hřebů ve volné krajině a záznamy komunikace s úřady ...

 

David Nash

- sochy ze dřeva, objekty ze živých stromů ....

 

Hamish Fulton

- umění je chůze ...  

 

Alan Sonfist

- návrhy a realizace projektů a instalací pro revitalizaci městského prostředí a parků ...

 

Chris Drury

- tvorba mohyl a úkrytů v divoké přírodě ...

...Více zde: https://www.artlive.cz/dialogy-umeni-a-prirody/

Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz